Primary tabs

Dallas Cowboys
42% (299 votes)
Houston Texans
13% (96 votes)
Texas A&M Aggies
29% (205 votes)
Texas Longhorns
16% (115 votes)
Total votes: 715