Primary tabs

Dallas Cowboys
43% (228 votes)
Houston Texans
13% (67 votes)
Texas A&M Aggies
28% (151 votes)
Texas Longhorns
16% (87 votes)
Total votes: 533