Primary tabs

Dallas Cowboys
41% (327 votes)
Houston Texans
14% (112 votes)
Texas A&M Aggies
29% (229 votes)
Texas Longhorns
16% (131 votes)
Total votes: 799